Tanja Vahvelainen

Uusi Asiakas- ja potilaslaki

  • Uusi Asiakas- ja potilaslaki

Suomessa erilaisia mieliala- ja masennuslääkkeitä syö noin 450.000 ihmistä. Tästä huolimatta aihe on tabu, eikä omia psykologisia, saati psykiatrisia ongelmiaan ja huoliaan kehtaa monelle kertoa. Resepti kouraan ja kotiin tuntuu olevan åitkälti nykyinen mielenterveyshoitomme.

Vaikka mielenterveyskuntoutujia on suuri määrä ja tästä johtuvat kustannukset maallemme kattavia, ei asioihin puututa ja niitä nosteta riittävästi esille. Myös useat poliitikot tuntuvat karsastavan aihetta.

Näiden ihmisten hoito on retuperällä, ja mikäli SOTE jonakin kauheana päivänä tallaisenaan tulee, on tämä joukko yksi niistä, jotka jäävät väliinputoajiksi.

Nyt Mielenterveys- ja päihdehuoltoa koskeva erillislaki on poistumassa ja tilalle on tulossa kaikkia terveydenhuollon asiakkaita koskeva laki: Asiakas- ja potilaslaki. Uusi laki tulee sisältämään säännöksiä itsemääräämisoikeudesta, asiakkaan ja potilaan asemasta, mielenterveys- ja päihdehuollosta.

Aiemman, vuodelta 1990 peräisin olevan erillisen mielenterveys- ja päihdehuoltolainsäädännön on koettu leimaavan asiakkaita. Yksikään aiemmista hallituksista ei ole asiaa saanut saatettua loppuun.

Hyviäkin uudistuksia on tulossa: yhtenä tärkeimpänä asiana uudessa laissa korostetaan hoitosuhteen jatkuvuutta. Tällä pyritään siihen, etteivät hoitosuhteet katkeaisi ja asiakkaat eivät jäisi heitteille ja hoidotta. Palveluja on myös tarkoitus yhtenäistää: asumis- ja kuntouttavat palvelut tullaan linkittämään yhteen.

Lakiin on tekeillä myös uudistus, jonka mukaan asiakassuunnitelma on aina tehtävä ja sosiaalihuoltolain on taattava, että suunnitelmaan kirjattuja palveluita tarjotaan asiakkaille.  Uudessa laissa otetaan kantaa myös siihen, että somaattisen eli fyysisen ja psyykkisen puolen hoidot yhdistetään.

Mielestäni yllä mainitut asioiden olisi pitänyt olla jo aikaisemmin itsestään selviä. Ihminen on psykosomaattinen kokonaisuus ja kun henkinen puoli sairastaa, kärsii myös somatiikka ja vice versa.

Suomessa on lukuisia hyviä palveluita, mutta kaikki irrallisia, ja osa kolmannen sektorin tarjoamia.

Olen aiemminkin kritisoinut maatamme siitä, että pitääkö täällä itsestään selvyydet kirjata lakiin, jotta niiden oletetaan toteutuvan. Lakikaan ei valitettavasti takaa kuitenkaan sitä, että saisimme palvelut, jotka meille kuuluisivat. Saatikka, että ihminen huomioitaisiin psykosomaattisena kokonaisuutena ja ymmärrettäisiin katsoa kauaskantoisesti erilaisten asioiden panos-tuotossuhdetta.

Luotamme liikaa kolmannen sektorin toimijoihin, jotka lahjoitustensa varassa puurtavat ihmisiä auttaen. Valtiolla tulisi olla selkeämpi rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa. Nykyinen palvelujen saatavuuden taso on liian alhainen huolimatta jatkuvasti kiristyvästä verotuksesta.

Miksi maksamme kiristyviä veroja, jos emme saa meille kuuluvia palveluita?

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Matti Simonaho

"Suomessa erilaisia mieliala- ja masennuslääkkeitä syö noin 450.000 ihmistä."

On seuraamus syystä. Poista syy niin seuraamuksia ei ole.

Matti Simonaho

Nuori "oli ollut masentunut jo varhaislapsuudesta saakka" ja lähetettiin terveyskeskuksesta erikoissairaanhoitoon, jossa todettiin, että nuori käytti "masentunut" -sanaa tietämättä mitä "masentunut" tarkoittaa. Käsityksen ja psykologin väärän tulkinnan alkuperä oli Muumilaakson tarinat joissa "Muumipeikolla masentaa". Hän ei ollut masentunut vaan alakuloinen. Yksi lääkkeiden väärinkäyttäjä vähemmän.

Matti Simonaho

Onhan se harmillista, kun opettaja opettaa että "Hyvä tapa on oikein ja paha tapa on väärin", ja psykologi kysyy että "Oletko koskaan ajatellut tappamista?" johon oppilas vastaa "Olen". Kauniissa Äidinkielessämme on parempiakin vaihtoehtoja kuin "tapa"; esimerkiksi "menetelmä".

Sanojen väärin käyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen. Ajatuksen epäselvyys johtaa vääriin tekoihin. Väärät teot johtaa sellaisiin asioihin jotka eivät ole yhteiskuntaa ja elinympäristöä kehittäviä, vaan päin vastoin.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Lähde : https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Käyttäjän Kirsiomp kuva
Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Uudessa asiakas- ja potilaslaissa ollaan kaventamassa asiakkaan mahdollisuutta valittaa asiassaan hallinto-oikeuteen, ja se on erittäin huono asia ja näin perustuslain vastainen:

21 §
Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 §
Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

"Suomessa erilaisia mieliala- ja masennuslääkkeitä syö noin 450.000 ihmistä. Tästä huolimatta aihe on tabu, eikä omia psykologisia, saati psykiatrisia ongelmiaan ja huoliaan kehtaa monelle kertoa. Resepti kouraan ja kotiin tuntuu olevan åitkälti nykyinen mielenterveyshoitomme."

Mistä lähteestä luku 450.000 ihmistä on peräisin? Ymmärrätkö psyykenlääkkeiden luokittelun psykoosilääkkeisiin, mielialalääkkeisiin, ahdistusta lievittäviin ja unilääkkeisiin?

Omia psykologisia, saati psykiatrisia ongelmiaan ja huoliaan ei ole syytäkään monelle kertoa – ne ovat yksityisasioita ja ne kannattaa rajata vain läheisimpien sekä hoitoon osallistuvien salassapitovelvollisuuden sitomien ammattilaisten piiriin.

Kenelle aihe on tabu ja miksi muka? Kyllä asiaa pidetään esillä siinä kuin muitakin terveyteen liittyviä kysymyksiä, ja mm. työterveyshuollossa on varsin tavallista ja rutiininomaista huolehtia sen vastuulla olevien työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ja työkyvystä, koska se on kaikkien osapuolten etu.

"Resepti kouraan ja kotiin tuntuu olevan åitkälti nykyinen mielenterveyshoitomme." – Röyhkeä vale! Lääkemääräystä ei laadita ilman lääkärin tutkimusta ja taudinmääritystä, ja tänä päivänä yleislääkärit ja työterveyslääkärit ovat varsin valveutuneita mielenterveyden häiriöiden suhteen, psykiatrian erikoislääkäreille asia on leipälaji. Ei kai kotiin menemistä voi eikä pidä keneltäkään kieltää? Lääkehoidon alkeisiin kuuluu seurannan järjestäminen, ja psykiatrian alkeisiin kuuluu psykososiaalisten ulottuvuuksien huomioiminen ja mahdollisuuksien mukaan hoitaminen, biologisen lääkehoidon lisäksi.

Ota empimättä yhteyttä Valviraan jos tiedät ilmiselvistä hoitovirheistä.

Onko tuo jutun kuvituskuva karkkikaupasta? Nykyään lääketabletit pakataan kuplamuoviliuskoihin, joten aika paljon lääkepakkauksia on pitänyt pilata jos kuvausta varten on tarvittu aitoja lääkevalmisteita.

Kirjoitat vuorotellen itsestäänselvyyksiä ja roskaa – minkä alan erikoissairaanhoitajana?

----

"Nyt Mielenterveys- ja päihdehuoltoa koskeva erillislaki on poistumassa ja tilalle on tulossa kaikkia terveydenhuollon asiakkaita koskeva laki: Asiakas- ja potilaslaki. Uusi laki tulee sisältämään säännöksiä itsemääräämisoikeudesta, asiakkaan ja potilaan asemasta, mielenterveys- ja päihdehuollosta.

Aiemman, vuodelta 1990 peräisin olevan erillisen mielenterveys- ja päihdehuoltolainsäädännön on koettu leimaavan asiakkaita. Yksikään aiemmista hallituksista ei ole asiaa saanut saatettua loppuun.

Hyviäkin uudistuksia on tulossa: yhtenä tärkeimpänä asiana uudessa laissa korostetaan hoitosuhteen jatkuvuutta. Tällä pyritään siihen, etteivät hoitosuhteet katkeaisi ja asiakkaat eivät jäisi heitteille ja hoidotta. Palveluja on myös tarkoitus yhtenäistää: asumis- ja kuntouttavat palvelut tullaan linkittämään yhteen.

Lakiin on tekeillä myös uudistus, jonka mukaan asiakassuunnitelma on aina tehtävä ja sosiaalihuoltolain on taattava, että suunnitelmaan kirjattuja palveluita tarjotaan asiakkaille. Uudessa laissa otetaan kantaa myös siihen, että somaattisen eli fyysisen ja psyykkisen puolen hoidot yhdistetään."

----

En tunne suunniteltua tulevaa lainsäädäntöä, mutta hyvältähän tuo kuulostaa.

Iänikuinen poliitikkojen SOTE-sirkus on varmasti vienyt pohjaa jatkuvuudelta terveydenhuollon hallinnossa ja suunnittelussa, mutta tähän saakka voimassa ollut porrastettu hoitojärjestelmä toimii kohtuullisen hyvin ja luotettavasti jos sille annetaan tarpeelliset henkilöresurssit ja moniammatillisten työryhmien työntekijät osaavat hommansa. Tässä esiintyy varmasti suurta alueellista vaihtelua eri puolilla Suomea.

Onko Sinulla esittää jotakin konkreettista riittävästä palveluiden saatavuuden tasosta, johon tulisi pyrkiä?

Tanja Vahvelainen

Oletko psykiatri, tai lääkäri, kirjoituksista saa sellaisen mielleyhtymän. Useat alan asiantuntijat eivät ole tyytyväisiä lakiehdotukseen.

Monessa julkaisussa, ihan nopeastikin vaikka vain googlettamalla saat selville, että yli 400.000 suomalaista syö psyykeeseen jollakin lailla vaikuttavia lääkkeitä. Minä tiedän lääkkeiden eron kyllä, entä sinä? Jos olet lääketieteen ammattilainen, toki on luonnollista, että puolustat lääkärikunnan tekoja. Mutta, jokainen järkevä ihminen tietää ettei nykypäivänä saa kunnon, kokonaistavaltaista hoitoa, vartti tk:lla ei riitä kokonaisvaltaisen tilan arviointiin.
Enempää en viitsi aiheesta "kinata".

Ja toki on ehdottaa konkreettista; enemmän aikaa ja lähetteitä ihmisille, eikä reseptejä. Lyhyesti tuosta voisi aloittaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset